Linkan Feed Ingredients AB

 

 

Välkommen till

Linkan Feed Ingredients AB


Affärsidé och mål

  • Att tillfredställa foderindustrins behov av högteknologiska foderingredienser som ger ett mervärde
  • Att agera som en kunskapsbaserad "länk" mellan Forskning & Utveckling och foderindustrin
  • Att vara den bästa leverentören av foderingredienser

Linkan Feed Ingredients AB
Nordanvägen 5
296 32 Åhus

linkan(@)linkan.se
Tel +46 44 24 79 65
 

Producerad av webbasen