Aqua

Hamlet Protein
Hamlet Protein rekommenderas speciellt för användning i foder till lax, öring, torsk, ål och räkor. Hög funktionalitet och högt näringsvärde kombineras i Hamlet Proteins produkter. Överlägsen vatten- och fettbindningskapacitet och lågt innehåll av aska är några faktorer som gör produkterna än mer intressanta för användning i foder inom aquakult. T ex kan fiskmjöl ersättas av Hamlet Protein.

 

Profeed
Profeed produceras av Beghin Meiji i Frankrike och är kortkedjiga frukto-oligosackarider (scFOS) utvunna ur sockerbetan. Profeed är en foderråvara klassad som icke-viskös dietfiber med prebiotisk effekt som reglerar balansen i tarmfloran. En god balans i tarmfloran är en förutsättning för maximalt uttnyttjande av näringen i fodret. Försök har visat på förbättrad tillväxt och foderomvandlingskvot vid användning av Profeed i fiskfoder.

 

Astaxantinrikt algmjöl
Vårt algmjöl är framställt från en grönalg och kan med fördel användas som färgpigmant till värphöns, fiskfoder eller som fodertillskott till häst. Astaxantin är en av naturens starkaste antioxidanter.

 

Spirulina
Spirulina är en mikroskopisk blå-grön alg som använts som proteinkälla under flera århundraden. Algen ger fytonäringsämnen som återfinns i dieten hos vilda vattenlevande djur och är rik på B-vitaminer och aminosyror. Karotenoider och xantofyller i produkten kan inverka positivt på djurens immunsystem.   

Linkan Feed Ingredients AB
Nordanvägen 5
296 32 Åhus

linkan(@)linkan.se
Tel +46 44 24 79 65
 

Producerad av webbasen