Häst

Profeed
Profeed produceras av Beghin Meiji Frankrike och är kortkedjiga frukto-oligosackarider (scFOS) utvunna ur sockerbetan. Profeed är en foderråvara klassad som icke-viskös dietfiber med prebiotisk effekt som reglerar balansen i tarmfloran. En god balans i tarmfloran är en förutsättning för maximalt uttnyttjande av näringen i fodret och för lugna och harmoniska djur.

 

Astaxantinrikt algmjöl
Vårt algmjöl är framställt från en grönalg och kan med fördel användas som färgpigmant till värphöns, fiskfoder eller som fodertillskott till häst. Astaxantin är en av naturens starkaste antioxidanter.

 

Betafin
Betafin är naturligt betain som utvinns ur sockerbetan. Betafin verkar i djurets ämnesomsättning. Det skyddar cellerna mot uttorkning och främjar energieffektivt underhåll av vatten- och jonbalansen. 
Betafin ger möjlighet till kostnadsbesparingar både genom att sänka energinivån i fodret och genom att ersätta en del tillsatt metionin med bibehållen prestation. Betafin kan även tillsättas ett befintligt foder för förbättrad prestation och lönsamhet i form av bättre slaktklassning och ökad motståndskraft mot yttre påfrestningar.

 

SALmateTM
SALmateTM är en källa för omega-3-fleromättade fettsyror, (PUFA), från högkvalitativ torkad fiskolja. Den ger en väl balanserad andel med EPA (eikosapentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra) för att uppnå bästa möjliga fysiologiska effekt samt vara kostnadseffektiv. SALmateTM är skyddad av en inkapsling, en coating som består av stärkelse.
En av fördelarna med SALmateTM är att det är en utvecklad produkt med naturligt innehåll av omega-3-fleromättade fettsyror. Den kan doseras i små mängder men ändå resultera i intressanta resultat. Fleromättade fettsyror är utsatta för oxidation under påverkan av mineraler, fuktighet och syre, men SALmates stärkelsecoating hindrar denna påverkan. Naturliga antioxidanter hindrar oxidationen att förstöra produkten.
Stärkelsecoatingen gör att fettsyrorna frigörs lätt i tarmen. Kvaliteten av coatingen gör också att foderintaget inte påverkas negativt, något som kan vara problem med annan form av coating. SALmateTM är mycket enkel att hantera både i en industriell foderproduktion och hos en enskild producent.
Om du söker att förbättra fertiliteten hos dina djur så kan SALmateTM vara lösningen eftersom SALmate har en god inverkan på både antal producerade ägg, spermakvalitet, omlöpsprocent, embryoöverlevnad m m.

 

BoxNzym- för effektiv behandling av ströbäddar
BoxNzym är en högt koncentrerad blandning av enzymer och bakteriestammar som valts ut på grund av sin effektivitet när det gäller att påskynda och effektivisera bränningen i ströbäddar.
Blandningen är upptagen på en kiselalgbärare som gör produkten lätthanterlig. Genom acceleration av nedbrytningsprocessen i gödseln och minskad ammoniakavgång säkrar BoxNzym en längre period med torra, jämna bäddar och ökad trivsel för djuren.

 

Polyol
En vattenlöslig blandning av sockeralkoholer som erhålls som biprodukt vid xylitolframställning, kan exempelvis användas i elektrolyter eller högenergiprodukter.
Polyol ökar blodsockerhalten och vitamintillgängligheten samtidigt som det är mycket smakligt. Omsätts i djuret som mycket långsamma kolhydrater.

 

Johannesbröd i bitar
Johannesbröd i bitar eller Kibbled Locust Beans är från Valencia i Spanien, en tusenårig tradition framställt i en modern högteknologisk process. Produkten har goda smakförbättrande egenskaper samtidigt som den påverkar inälvsfloran positivt och är rik på mineraler och dietfiber. Passar utmärkt till müslifoder för häst.
 
 
Flavors
Naturliga och naturidentiska flavors för foder.

Linkan Feed Ingredients AB
Nordanvägen 5
296 32 Åhus

linkan(@)linkan.se
Tel +46 44 24 79 65
 

Producerad av webbasen